Logo text

Dějiny graffiti umění před TAKI183

GR
19 04 2012

Kdo byl první writer? – Odpověď všech zasvěcených většinou zní: „TAKI183: New Yorčan, řeckého původu vlastním jménem Demetrius.” Je to však mýtus, který je dobré uvést na pravou míru. TAKI183 je bezpochyb první writer, který měl fame (slávu), ale je jen jedním v celé řadě známých, legendárních osobností graffiti jako byli BLADE, LEE, FUTURA2000, TRACY168, SEEN, SKEME a mnozí další. Nicméně několik let před TAKI183 byli již i jiní writeři a graffiti v jiných formách existovalo již dříve.

Začněme tím co graffiti vlastně je. Slovo graffiti je poměrně ranného data a je odvozeno od italské ozdobné techniky exteriérů staveb sgrafito, při které se vyrývaly ornamenty do omítky a také od řeckého slova psát – „graphein“. Dnes představují graffiti hlavně nelegální nápisy, na něž majitel objektu nedal povolení a tudíž došlo k vizuální modifikaci věci bez vlastníkova svolení. Graffiti se objevují hlavně ve veřejných prostorách, ale graffiti představují i podpisy a vzkazy na školních lavicích, v knihách a podobně. Je vesměs jedno zda se jedná o tag, throw-up, character, piece, šablonu, politickou propagandu, milostný vzkaz, vtip nebo o nějaký jiný nápis či kresbu, to vše je graffiti. Jedná se o jednoduchou formu komunikace.

Dějiny graffiti jsou velice staré a sahají hluboko do lidských dějin. Za jedny z prvních graffiti jsou často považovány i nejrannější jeskynní malby. Další ranné graffiti jsou z období starověkých civilizací Egypta, Řecka a Říma. Ve formě hieroglifických znaků byly zanechány – vyryty – na různých místech, různé vzkazy a množství osobních jmen. Tyto nejrannější formy graffiti – jejichž stáří přesahuje tři tisíce let – jsou poměrně zajímavé, protože musíme brát v potaz, že gramotnost tehdejších obyvatel byla velice, velice nízká a tutíž takovéto nápisy mohli zanechat jen písaři a to jen pro limitované obecenstvo, které bylo schopno tyto přečíst. Z Římského období je známo mnoho křesťanských graffiti hlavně z Římských katakomb. Pro naše končiny je jistě zajímavé zmínit jedno známé graffiti z období Rakousko-Uherské monarchie. Na začátku 19. století se objevovalo na různých místech monarchie množství nápisů od Josefa Kyselaka, který psal své jméno všude kam se dostal.1 Jeden z dalších velice známých graffiti je nápis Kilroy Was Here který se objevoval v polovině 20. století již – téměř – v globálním měřítku. Nápis Kilroy doprovázený malou, jednoduchou postavičkou zírající jakoby přes zeď byl pravděpodobně šířen americkým vojákem (nebo vojáky?) v rámci bojů druhé světové války a po ní.2

Herbert Kohl popsal v roce 1967, v Golden Boy, příběh JOHNY COOLa. Jednalo se o předchůdce TAKI183 a graffiti umění. Jistý mladík psal po zdech jméno JOHNY. Někdy dokonce ke jménu připojoval číslo ulice jako TAKI183 – JOHNY OF 93.

Začátky moderního graffiti – graffiti umění – při kterém se v městských lokalitách stylizuje a cíleně šíří anonymní jméno jsou datována do Philadephie 60-tých let 20. století. Jedním z prvních graffiti writerů byl Philadelphský Daryl McKray (McCray) alias CORNBREAD. Další ranní writeři z Philadelphie byli: COOL EARL, TITY (doprovázeno symbolem míru – peace), BOBBY KIDD, BOBBY COOL, KOOL KEV, SIR SMOOTH, DR. COOL NO. 1, SHERLOCK HOLMS a DR. WATSON.[3-5]

Nutným závěrem je, že graffiti umění nevzniklo v New Yorku, ale ve Philadelphii. Na bocích vozů New Yorkské podzemní dráhy došlo v 70.-tých letech 20. století ke zrodu pieců, charakterů a throw-upů, ale tagování a samotná podstata graffiti umění se vyvinula v 60-tých letech 20. století ve Philadelphii. Pro více informací o ranném Philadelphském graffiti lze nahlédnout i do knihy Graffiti Kings o které jsme psali zde .6

Cornbread, the Godfather of Graffiti

CORNBREAD v dokumentárním snímku BOMB IT (00:33-02:07min)

Sly Artistic City – Philly graffiti history

Reference:
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Kyselak
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Kilroy_was_here
3 D. Ley a R. Cybriwsky. Urban Graffiti as Territorial Markers. 1974.
4 http://archives.citypaper.net/articles/2010/06/10/darryl-cornbread-mccray-graffiti
5 http://newspaperarchive.com/the-danville-register/1971-09-02/page-36
6 J. Stewart. Graffiti Kings. 2009. str. 12-16.

dave 25