Logo text

Graff Books Vol.4
Ryo Sanada & Suridh Hassan: Graffiti Asia

GR
03 05 2012

Kniha, kterou dnes představujeme, je jedním z prvních pokusů o ucelenější prezentaci graffiti umění Asie. Kniha, v originální vazbě, je tištěna na klasickém papíře. Uvnitř najdeme mnoho zajímavých, barevných fotografií. Kreativní úprava všech 127 stránek, stejně tak jako střídání bílého pozadí s černým, přispívá k lehkosti vzhledu publikace. Součástí díla Graffiti Asia je také přiložené CD s video záznamy z dokumentární cesty dvoučlenného autorského SRK teamu.
Předmluvu knihy napsal, i v našich končinách dobře známý, japonský writer VERY ONE. Úvod poskytuje čtenáři stručný nástin vzniku této publikace.
Co se lze tedy v knize o asijském graffiti umění dozvědět? – Především nacházíme fotografickou dokumentaci a informace o graffiti v Číně, Hong Kongu, Jižní Koreji, Japonsku, Taiwanu, Filipínách, Thajsku, Malajsii, Singapuru a Indonesii. Nejkratší sekce mají 4 strany – o Japonsku, Filipínách a Malajsii – a nejdelší sekce o Thajsku a Indonesii, mají 22 stránek. Součástí publikace jsou také stručnější historická data o jednotlivých lokalitách a rozhovory s writery z některých v knize reprezentovaných lokalit. Asijské graffiti styly zastoupené mnoha fotografiemi, mají speciální atmosféru a vyzařování. Tato specifičnost a jistá exotičnost je rozhodně podmíněna i jinou městskou – asijskou – architekturou, kterou dokumentují publikované snímky. V knize se dozvídáme, že asijskou graffiti scénu i nadále ovlivňují writeři z Ameriky a Evropy. Jsou zde prezentovány mimo jiné fotografie francouze DEZIO a německého ZEBSTERa z Číny, kanadského DABSe z Taiwanu či od švícara FONERa a američana CIDERa z Thajska. Pro mě osobně jsou nejzajímavější práce od thajce ZIDSe a číňanů DALa a YYY.
Kniha Graffiti Asia je originální, protože se snaží jako jedna z prvních o dokumentaci graffiti umění na dálném východě na počátku roku 2009. Na přiloženém CD jsou atraktivní záběry z bombingu a z měst, která autoři na své cestě navštívili. Kniha je příjemnou a dosud neobjevenou„exotikou“ ve světě graffiti umění.

Titul: Graffiti Asia
Autor: Ryo Sanada a Suridh Hassan
Rok vydání: 2010
Vydavatel: Laurence King Publishing
Web: thesrk.com
Amazon: www.amazon.com/Graffiti-Asia

Graffiti Asia

Graffiti Asia – Hong Kong Extract

Graffiti Asia book launch

dave 25