Logo text

Jan Gemrot

Bestiario

GD
14 10 2012

Aktuální výstava absolventa pražské Akademie výtvarných umění, ateliéru Zdeňka Berana, Jana Gemrota (1983) představuje syntézu několika tematických oblastí, z nichž během své tvorby čerpal. Spojuje je prvek zvířete, jež prožívá příběh – nějaký (pro zvíře) neobvyklý příběh, který je zasazen do světa, v němž zvířata rozumějí umění i matematice, nosí kravaty a smějí se i po smrti, ačkoliv z nich zbyly pouhé kostry. Takové příběhy prožívají zvířata obyčejně třeba v bajkách. I těmi se nechal autor inspirovat a pro svou výstavu proto vybral název BESTIARIO.

Setkáme se na ní se zvířaty, které si pro sebe autor objevil už v minulých letech. Jsou to nejrůznější druhy ptáků, které nechával truchlit v malbě nazvané Teroristický útok (olej na plátně, 150 × 190 cm, 2011). Nyní je posílá řešit matematické rovnice ústící do jeho oblíbeného řešení – do nekonečna. Takovou početní úlohu řeší například černý zoborožec.

Ke světu obývanému opeřenci směřuje i série maleb zvláštních hybridních tvorů. Tato díla jsou zároveň vyústěním linie, v níž autor vytváří portréty osob, jež jejich samota uzamkla ve zvláštních maskách. Takoví jsou i “ptačí lidé”. Jsou to mutanti schoulení do sebe ve strachu před světem, přičemž divák je nucen přemýšlet, zda jsou bíle, jemně opeřená lidská těla krásná a něžná, nebo děsivá a znechucující. Hranice mezi krásou a ošklivostí je ostatně tak křehká, jako je někdy mezi lidmi a zvířaty v nich.

Mezi nové motivy ze zvířecí říše patří v autorově tvorbě výjevy z podvodního života. Z něj je i jeden z klíčových obrazů této výstavy malba Potopa – fragment z muzea umění (olej na plátně, 150 × 100 cm, 2012) v níž hyperrealistickou malířskou technikou podaný žralok proplouvá kolem známé skulptury LOVE Roberta Indiany. Autor se ke zmaru lidského počínání a zanedbatelnosti lidského rodu vyjadřuje nejen svými bytostnými prostředky, ale vstupuje i za hranice žánru. Ve vystaveném povídkovém textu, který je součástí malby, nabízí v lyrickém zamyšlení pohled na svět z perspektivy hlubin a jejích obyvatel. Žralok podivující se rudé skulptuře medituje nad významem umění a divák se přistihne, že stejné myšlenky nejednou napadají i jej.

Podobné texty vznikly k většině maleb, které jsou v Galerii Vltavín vystaveny. Během výstavy však bude zpřístupněna pouze jediná, která má diváka vyzvat i k návštěvě derniéry v úterý 13. listopadu, kdy bude zároveň křtěna kniha autorových textů.

Kateřina Tučková, kurátorka

JAN GEMROT: BESTIARIO
Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha 1
16. října – 16. listopadu 2012

www.jangemrot.cz
www.galerie-vltavin.cz

13