Logo text

Bembé Dellinger
Centrum Německé Obce

A
08 12 2014

Wettstetten se díky přítomnosti Audi v blízkém Ingolstadtu za posledních 60 let rozrostl tak, že historický úřad nemohl stačit. Obec v čele s uvědomělým starostou detailně definovala radikálně demokratický program a připravila architektonickou soutěž, již vyhrál ateliér s wunderschön jménem Bembé Dellinger.
Nové obecní centrum rozdělili do tří rovnocenných objemů smysluplně doplňujících stávající strukturu a kvalitní zpracování veřejného prostoru mezi budovami přineslo do centra původní vesnice novou urbánní kvalitu. Nejde o žádnou zbytkovou plochu odsouzenou k definitivnímu úpadku pomocí slunečníků, popelnic a květináčů s tújemi; je to svébytná součást návrhu podtržená jednoduchým mobiliářem a několika stromy.
Samotné budovy respektují hmoty i měřítko okolní zástavby a provětrávaná cihlová fasáda je nahozena tenkou vrstvou disperzní omítky, která nechává strukturu materiálu nezakrytou – typicky pro tuto oblast. Novostavby se tak přirozeně začleňují i z pohledu jednotlivce. Zpracování a detaily jsou samozřejmě soudobé a skvělé. Zdůraznil bych skryté dešťové žlaby, nenápadná proříznutí střech světlíky, zešikmená ostění oken a jejich přiznané překlady.
Last, but not least, program. Bez něj by výsledek nemohl být natolik perfektní. Jeden dům je obecní úřad, druhý zasedací sál, obecní sál a svatební síň, jejichž prostory jsou k dispozici všem. Třetí objekt kombinuje mateřskou školku s denní péčí o seniory. Setkávání účelů i generací. Demokracie. Poctivost. Současnost. Smysl. A to všechno je na realizaci velmi dobře vidět. Nejlíp.

david