Logo text

Funkcionalismus k demolici? Nákladové nádraží Žižkov

A
21 03 2011

V Liberci byl zbourán Obchodní dům Ještěd od dnes již kultovní skupiny SIAL. Pavel Bém byl skutečně tragický primátor, ale i nový šéf Prahy začíná ztrácet rychle body a za kulturní faux pas lze považovat jeho výroky o bourání Federálního shromáždění od Karla Pragera. V současnosti je na stole otázka likvidace fantastické funkcionalistické budovy Nákladového nádraží Žižkov. Přečti si základní informace o této architektonické památce a doraž na veřejnou debatu o budoucnosti a osudu NnŽ.

Zdeněk Lukeš, historik architektury /Literární noviny, 10.3.2011/:

Tato unikátní stavba – jedna z největších svého druhu v Evropě – vznikla v polovině 30. let dle projektu významných architektů funkcionalistické éry Karla Caivase a Vladimíra Weisse. Caivas byl rovněž autorem moderních zemědělských staveb, sanatorií a pražských módních salonů, Weiss byl i respektovaným malířem. Společně v Praze projektovali bytové domy a vily. Nákladové nádraží představovalo ve své době moderní zařízení, kam vlaky navážely zboží do prostoru mezi dvěma několik set metrů dlouhými křídly se skladišti.
Zboží se vykládalo na železné lávky spojující obě křídla a distribuovalo se do přilehlých moderních skladišť. Odtud se pak vyváželo na rampy vně křídel, kam zajížděly nákladní automobily. Jde tedy o konstrukčně i architektonicky významný objekt, který přímo vybízí k novému využití. Co vše by tam mohlo být? Třeba loftové byty, výstavní sály, designerská studia, školní posluchárny, depozitáře muzeí a knihoven, železniční muzeum (historické vlaky by stály na kolejích, lidé by si je mohli prohlížet z lávek), soukromá muzea a galerie, na plochých střechách promenáda, letní kavárny… Podobně fungují taková zařízení v civilizovaném světě, stačí jen připomenout muzea v pařížském Gare d´Orsay nebo londýnském Tate Modern, což bylo původně nádraží, resp. elektrárna. Ostatně tu dnes máme desítky studentských studií možného využití žižkovského nádraží z architektonických fakult u nás i v Rakousku. Kdo budovu pozná a pochopí její potenciál, rychle se do ní zamiluje.
Celá stavba je ve velmi dobrém stavu (jen sem tam někde opadává omítka), krev se ve mně pění, když dnes občas slyším, že jde o nějakou ruinu. Ostatně velká část stavby stále slouží. Stačí jen současným nájemcům prodloužit smlouvu, než se vyřeší nové využití, a oni se sami postarají, aby tu bylo bezpečno. Celkem chápu investora, který tu chce stavět luxusní bytovky a kanceláře a stavba mu jaksi překáží, i když by si právě jejím vtipným využitím mohl udělat tu nejlepší reklamu. Nejasný je však postoj radnice v Praze 3. Dobrovolně se připraví o budovu, kterou by jí jiní mohli závidět, a o jednu z dominant obvodu.
Protažení Olšanské ulice, které nádraží blokuje, není nosným argumentem. Samo o sobě je sporné (další magistrála, která stáhne do jedné trasy masivní dopravu, navíc uprostřed nově plánované obytné výstavby), kromě toho může trasa pod nádražím vést v tunelu nebo ho po stranách objet. Jen mám strach, že pokud zdravý rozum zvítězí a stavbě bude ponechán statut kulturní památky, dopadne to s ní jako se smíchovskými Buďánkami: objekt bude vyklizen, zadrátován a léta ponechán svému osudu. Pak skutečně zpustne a nastěhují se tam ti bezdomovci. A nakonec bude řečeno, že je nebezpečný, památková ochrana bude sňata a přijedou buldozery. To by byl takový šprajc a ten nejhorší konec ze všech možných…
-——————————————————————-
Občanské sdružení Tady není developerovo si Vás dovoluje pozvat na
veřejnou debatu o Nákladovém nádraží Žižkov,
která se uskuteční v pondělí 28. března od 13:30 do 17:30
v kině Aero, Biskupcova 31, Praha 3.
Debatu bude moderovat Jakub Železný.

Program:
13:30 – 13:40 Úvodní slovo organizátora
13:40 – 14:50 Panel I. – Historie, dopravní řešení a širší vztahy Nákladového nádraží Žižkov
14:50-15:10 Přestávka, prostor pro dotazy novinářů
15:10-16:20 Panel II. – Urbanismus, developerské projekty, využití budov Nákladového nádraží Žižkov
16:20-16:30 Přestávka
16:30-17:30 Diskuse

Potvrzení panelisté:
Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu Sekyra Group, a.s.
Ing. arch. Jan Aulík, vedoucí ateliéru na FA ČVUT
PhDr. Richard Biegel PhD., jednatel Klubu za starou Prahu, ÚDU FF UK
Ing. arch. Otto Dvořák, Discovery a.s
PhDr. Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT
Ing. Vladislava Hujová, starostka Městské části Praha 3
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Ing. Milan Matzenauer, člen představenstva a náměstek generálního ředitele pro správu majetku ČD
Ing. arch. Petr Preininger, urbanista, specialista na dopravní řešení
Ing. arch. Jan Sedlák, urbanista, vedoucí ateliéru na FA ČVUT
Prof. Rostislav Švácha, historik architektury, Ústav dějin umění AV ČR, AVU, FF UP
zástupce Útvaru rozvoje hl. města Prahy

Součástí projektu je i výstava věnovaná Nákladovému nádraží Žižkov, která bude probíhat od 27. 3.
v kavárně kina Aero. Budou zde mimo jiné vystaveny developerské projekty a práce studentů na téma
využití Nákladového nádraží Žižkov.

Registrace: Tomáš Mikeska, mob. 777 012 248, e-mail: t.mikeska@ied.cz

press