Logo text

MAD architects > Futuristický projekt alternativy bydlení v LA

A
03 09 2015

Pokud někdo nadhodí termín futuristická architektura, můžeme pro náležitý příklady bez problémů šáhnout po původem čínském studiu MAD architects. Právě jejich projekty vyčerpávají současné technologické možnosti ve stavebnictví až na dřeň, " staví futuristickou architekturu, založenou na moderní interpretaci východní přírodní filozofie", jak hlásá jejich medailonek. Pro ilustraci můžou posloužit naše starší články o MAD realizacích, v první řadě naprosto dokonalý věžáky v Torontu, gigantická čínská podkova nebo projekt muzea pro Peking (kvůli nedávnému redesignu webu jsou pics ve starších článcích rozbombardovaný).

Takové zásady naplno přebírá i poslední projekt kanceláře, představený na výstavě v Los Angeles, která se věnuje přesně smyslu svého názvu Shelter: rethinking how we live in los angeles. Příspěvek od MAD se soustředí na konkrétní problém LA – urban sprawl, v češtině nejčastěji sídelní kaše, projevující se nekonečnými kobercovými nálety rodinných domků. Urban sprawl je v současnosti největší urbanistický problém, který dusí města po celé zemi, jeho vznik spadá právě do Spojených států poválečného období s boomem osobáků, dálnic a růstem životního standardu. Jako nejčastější důvody stěhování lidí do unifikovaných domků za město se uvádí zdravější prostředí v zeleni a klid. To chápou i MAD architects, kteří je uplatňují ve zmíněném projektu nazvaném Cloud corridor.
V nejjednodušší interpretaci se jedná o prostou typologickou alternativu urban sprawlu, kde se nestaví horizontálně, ale vertikálně. Celkem devět výškových domů pak velmi různorodě rozmístí obytné jednotky do celku provázaného velkým množstvím zelených teras a společenských prostorů, které povzbuzují sousedské vztahy, které v suburbiích často umírají. Zelená a klidná oáza uvnitř chaotického města, vyjadřující opět filozofii zakladatele studia Ma Yansonga, podle kterého architektura “vyjadřuje duchovní vztah mezi lidmi a přírodou”, který projevil také ve svém jiném projektu, a sice obrovském komplexu organických budov v Pekingu.

Schematické vyjádření konceptu návrhu – vertikální bydlení místo rozrůstajících se satelitních městeček

Matthew B