Logo text

London Estates > Alexandra road

A
07 10 2015

Sídliště Alexandra Road se nachází v Camdem council, což je městská část nacházejí se severně od centra Londýna. Díky tomu, že Camden má tři vlakové nádraží, území je hustě propleteno želežniční sítí. Toto sídliště je postaveno právě na jednom z mnoha pozemků, tahnoucích se kolem železniční tratě. Tento fakt výrazně ovlivňuje výsledný návrh a je vlastně pro daný druh domu ideální.

Alexandra Road využívá terasovité typologie domů, která kopíruje ve dvou lineárních pásech trasu železnice. Hluk jdoucí z železnice a snaha o jeho odstínění pak zasadně ovlivňuje výškové uspořádání teras i vnitřní uspořádání domu. Terasy se otevírají směrem k jihu, do ulice, kterou mezi sebou dvě řady domu výtváří. Ulice je tak odstíněná od vnějších negativních vlivů. Součástí komplexu budov jsou i prostory určené pro komunitu lidí bydlících na sídliště. Ačkoliv to na první pohled nevypadá a pojem sídliště dnes vyvolává spíše záporné představy, sídliště stále nabízí nadstandartní bydlení a přitahuje spoustu kreativních lidí. Nicméně i díky tomu, že poloha sídliště je relativně blízko centra, bydlení zde díky vysokým cenám nájemného není pro každého. Což se stává velkým problémem všech velkých měst. Atmosféru sídliště nám dá pocítit Marger ve svým klipu My Thing.

Architekt: Neave Brown

Postaveno: 1977

Adresa: Abbey Road NW8 (Camden)

kwai chang cyber caine