Logo text

Nejstarší český mrakodrap > Z Gotham City

A
26 11 2015

Jestli si myslíš, že nejstarším českým mrakodrapem je “21” obuvnického krále Bati z roku 1938 ve Zlíně, tak si to myslíš špatně. Ten totiž o čtyři roky překonala i výšková budova Všeobecného penzijního ústavu v Praze. Ale skutečně nejstarší a se svými 44 metry a deseti patry také svého času nejvyšší budova v Československu, se skrývá zahalená ranní mlhou nesoucí se od studeného Labe. Její na svou dobu novátorská skeletová železobetonová konstrukce zahalená do obvodového cihelného pláště stráží vstup do jedné z nejstarších světových chemiček – Spolku pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemii) v severočeském Ústí nad Labem.

Místní této správní budově chemičky z roku 1930 říkají krabice. Historici architektury jí označují za nejmonumentálnější ukázku expresionistické architektury u nás, navazující na tradice severoněmecké gotické architektury. Já ji ale ve své hlavě vidím jako součást mého vlastního fiktivního českého Gotham City a skoro čekám, jak se z její střechy v noci rozsvítí světlomet se symbolem Batmana.

Na vchodovou část budovy navržené německých architektem Maxem Hansem Kühnem (z drážďanské firmy Lossow a Kühne, proslavené stavbou nádraží v saském Lipsku) shlíží alegorické sochy Hugo Lederera představující vědu, chemii, práci a obchod symbolizujících kořeny úspěšného podniku. Dojem z působivého vstupu do budovy podtrhuje zachovalá vstupní hala vedoucí na impozantní centrální schodiště lemované originálním zábradlím a po celé svém stoupání i vitrážovými okny a několika kusy původního originálního osvětlení. Pohled, který schodiště nabízí průhledm z 10.patra je jak záběr z legendárního Vertiga od Alfreda Hitchcocka. Zbytek budovy i jejího původního vybavení se stal bohužel obětí socialistického přístupu ke správě budov, ale zachován a funkční do dnešního dne zůstal jeden z posledních českých páter nosterů.

Pojď si budovu z českého Gothamu a části z jejího interiéru prohlédnout na fotkách Marie Bartošové z naší pondělní návštěvy…

Charvi