Logo text

Konverze továrny na galerii > Síla spojení a kontrastu starého s novým

A
21 12 2015

Bourat nebo rekonstruovat
Nevyužívané stavby jsou všude kolem. Může to být vybydlená vila na kraji města nebo dávno zavřený průmyslový areál v jeho centru. Práce se starým vždy zvyšuje náklady. A není to jen náročnost finanční. Je to náročné časově, koordinačně a také ideově či kreativně. Proto tak často slýcháváme o demolicích významných, ale nevyužívaných či těžko využitelných baráků. Vítězí pohodlnost nad přijímáním výzev. Přitom naučit se pracovat právě s takovými úkoly by prospělo jak malým, tak i těm největším městům. Sám autor řádků pochází z dvanáctitisícové Sušice s nádhernými továrními halami sirek Solo Sušice. Výroba se tu už zastavila úplně, odstřelují se postupně cihlové komíny, až se postupně a zřejmě brzo dojde k hlavní fabrice – protože Kaufland. Ale s brownfieldy to jde i jinak. Jako třeba v Portugalsku, kde nedávno proměnili bývalý lihovar a továrnu na tabák na kulturní centrum.

Přizpůsobovat se nebo odlišovat
Při rozhodnutí rekonstruovat a rehabilitovat existující prostor pak dochází k další základní otázce, jestli jen probudit původní podobu, nebo ji nově rozšířit, doplnit a jasně odlišit staré od nového. Pokud nejde o mimořádně architektonicky významný objekt, mám za to, že první varianta je škoda, promarněná příležitost. Architekt musí nají ideální spojnici staré-nové, samozřejmě v závislosti na okolí a účelu. Jako právě v Portugalsku, kde tímto mixem vytvořily ateliéry Menos é Mais Arquitectos + João Mendes Ribeiro zcela úchvatný prostor. Definice projektu je úplně jednoduchá: „The Arquipélago – Centrum současného umění usiluje o spojení odlišných měřítek a doby vzniku jeho částí. Jedná se o transdisciplinární projekt, jehož úkolem je rozšířit, vytvořit a poskytnout nově formující se kulturu: prostor výměny a propojování pro lidi, vědění a události.“ Jak píší dále architekti, návrh především „zachovává industriální charakter celku a zdůrazňuje dialog mezi existující budovou (továrnou na alkohol a tabák) a novou konstrukcí (kulturní a umělecké centrum). Právě tímto spojením pak celý projekt získává svou silnou identitu.

Matthew B