Logo text

Baumschlager Eberle > Low-Tech Experiment 2226

T A
18 08 2016

Vynikající rakouský ateliér Baumschlager Eberle se při návrhu vlastní administrativní budovy jménem 2226 vydal proti trendu všeobjímající (pře)komplikovanosti a ukázal, že high-tech není jediná cesta k dlouhodobé udržitelnosti. BE si jako architekt a současně hlavní investor mohli dovolit pojmout stavbu jako výzkum bez kompromisů a ve spolupráci s univerzitními vědci pečlivě propočetli veškeré parametry pro tento ambiciózní projekt osvobozený od nadbytečných technologií.

Udržitelnost v architektuře se často redukuje na tabulkově nízkou spotřebu energie, v lepším případě v kombinaci s obnovitelnými zdroji, a výstavba v pasivním standardu evokuje vzduchotěsný, uměle větraný dům s nákladnými technologiemi, náročnými stavebními detaily a inteligentním řízením. Vznik mnoha novostaveb by sice kvůli ztrátě životního prostoru anebo (skryté) spotřebě neobnovitelných surovin bylo možné označit za plýtvání bez ohledu na jejich provozní šetrnost, ale to teď ponechme stranou, protože chápání udržitelnosti je u BE o krok dál:

2226 energie nespoří, ona je prakticky vůbec nespotřebovává. Výsledkem promyšleného přístupu je unikátní objekt, který zcela záměrně nedisponuje vytápěním (!!!), chlazením ani umělým větráním, ale přesto v něm teplota nikdy neopustí ideální rozmezí tepelného komfortu 22°C až 26°C. K vytopení stačí solární zisky a odpadní teplo uvolňované vlastním provozem: lidmi, počítači, kávovary, etc. Chlazení v létě probíhá přes noc díky provětrávání chladným vzduchem a přehřívání brání vyvážený poměr plných a prosklených ploch fasády – na vzhledu budovy je patrný odklon od standardních, celoprosklených lehkých obvodových plášťů a návrat k archetypu čitelných oken v masivních vyzděných stěnách, které svou extrémní tloušťkou 76 cm (bez jakékoli tepelné izolace!) velmi účinně oddělují interiér od exteriéru a zajišťují tepelnou stabilitu.

Jednoduchost ≈ síla zde dochází bytostného naplnění, objekt ale samozřejmě nerezignuje na současné možnosti, především z hlediska kvality materiálů či kontroly paramatrů vnitřního prostředí – pokud senzory zaznamenají například vzestup úrovně oxidu uhličitého, začne se automaticky větrat, ovšemže přirozeně otevřením dřevěných větracích otvorů navazujících na bezrámové zasklení.

Svou formou se 2226 nevymyká velmi vysokému standardu BE a sofistikovaně se prolínající, střídmá a nadčasová hmota krychle o hraně 24 m s pravidelným rastrem velkorysých oken v sobě kromě jedné z poboček ateliéru hostí i komerční prostory, kavárnu a galerii v přízemí. Zásadní ovšem je, že koncept ve střetu s realitou úspěšně funguje.

david