Logo text

Postgraffiti v Jihlavě

13 11 2017

V Jihlavě se chystá výstava, která je na místní galerii trochu nezvyklá. Kontroluj info níže a doraž na verni nebo do OGV nebo v průběhu expozice.

CREW/ní obraz 23. 11. 2017 – 14. 01. 2018

Julius Reichel / JR.b/1492, Pavel Šebek / Uruk, Michal Škapa / Tron,
Jakub Uksa / Obic, Ondřej Vyhnánek / X-Dog, kurátor: Radek Wohlmuth

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Pozice graffiti v Česku se mění. Jestliže na přelomu 80. a 90. let překročilo naše hranice jako symbol západní vizuální kultury ze sousedního Německa, za pár let už tady domestikovalo a začalo psát vlastní dějiny. I v tak malé provinční zemi jako je ta naše, poznamenané komunistickou minulostí, stejně jako umístěním na periferii Evropy, brzy oslaví třicetiny. Dnes má u nás graffiti nejen své průkopníky, popularizátory a legendy, ale také teoretiky a sběratele. Tak, jak se střídají jednotlivé generace writerů, tak se mění i energie, výraz a pozice graffiti jako celku. To vše i pro jeho absurdní schop-nost být zároveň součástí undergroundu i mainstreamu. Nekompromisní tagy dál vzbuzují odpor většinové společnosti, ale titíž lidé často oceňují propracované piecy. Graffiti ve velkém anektuje fasády domů i dopravní prostředky, ale stejně tak se stává estetickým atributem reklam, artových televizních kanálů a ovlivňuje lifestylové trendy.

Ani vztah mezi writery a volnou výtvarnou scénou už dávno není striktní. Vždyť první výstavy autorů graffiti v kolébce jeho vzniku – Spojených státech, se uskutečnily už na začátku 70. let, tedy jen pár roků po tom, co se na newyorských zdech poprvé objevilo. V současné době nejsou ničím neobvyklým ani v Česku a týkají se i velkých institucí. Obě zóny fungují jako spojené nádoby, jsou volně prostupné a není výjimkou, že autoři, kteří začínali na ulici, úspěšně získávají respekt i mezi zdmi galerií. Důvodů je víc, někomu se přežije nekonečné variování komunitního jména a zatouží po obsahu nebo naopak čisté formě zbavené typografických mantinelů, někdo jen prostě odroste věku, kdy je největším motorem adrenalin ilegální zábavy prosycený vůní aerosolu a chce se posunout dál. Určitým odrazem této situace je i výstava CREW/ní obraz.

Jde o výběrovou sestavu prací pěti autorů, jejichž kořeny tkví právě v domácí graffiti scéně. Jejich cesty a způsoby vyjadřování se různí, ale navzájem je spojují originalita, komunitní respekt a především skutečnost, že se jim podařilo překročit hranice mezi ulicí a galerijním provozem. Těžiště projektu tvoří malba, v expozici se ale objeví také práce na papíře nebo objekty. Výběr je koncipován tak, aby každý z nich svou tvorbou zastupoval vyhraněnou polohu, která se u dalších nebude opakovat, ať už se soustředí na písmo, geometrickou abstrakci či cartoons. Název výstavy představuje jazykovou hříčku kombinující komunitní označení pro skupinu writerů, kteří spolu pracují – tedy crew, a obecně rozšířený lékařský termín. Krevní obraz je celkové vyšetření krve, které zjišťuje poměry jejích jednotlivých složek. Stejně tak se expozice skládá ze souboru vzájemně oddělených autorských prezentací, ale dohromady představuje alespoň dílčí „obraz“ toho, jakým způsobem se může graffiti projektovat do současného umění.

Michal Škapa / Tron je členem vlivných DSK a CAP crew a jeden z lídrů celé scény. Jeho záběr je široký a sahá od velkých pieců, realizací v architektuře, přes grafický design až po experimenty na poli fashion kultury. Jakkoli se nechává inspirovat i světem komiksu, jeho zřejmě nejsilnější malířskou polohu tvoří dynamické strukturální kompozice, které vycházejí z písma jako abstraktního znaku a provokují energií rukopisu i kryptograficky šifrovaným obsahem.

Julius Reichel / JR.b/1492 je individualista, který má za sebou studia na UMPRUM i bezpočet pomalovaných nákladních vlaků. Věnuje se výrazné, neustále proměnlivé expresivní malbě, jejímž pojetím často balancuje na hraně objektu a obrazu. Nekompromisní plátna staví především na defragmentaci, vrstvách a kódech, a jeho extrémně svobodné nakládání s obrazem je výjimečné.

Ondřej Vyhnánek / X-Dog prošel pověstnou IIG crew. Vždycky tíhnul spíš k výtvarnější formě projevu než writerské agresi. Ve svých ironizujících obrazech s nádechem naivismu, které čerpají z prostředí cartoons, se vrací především k nostalgii dospívání. Mystifikuje, intuitivně skládá absurdní kompozice a ve své lehce podvratné práci se nevyhýbá ani ikonickým postavám, ať je to Jaromír Jágr nebo Ferda Mravenec.

Jakub Uksa / Obic byl členem ambiciózní GNK crew, která se snažila o univerzální působení, tj. ve všech „graffiti disciplínách“ chtěla držet krok s těmi nejlepšími. Sám se nikdy moc neohlížel na zahraniční vzory. Snažil se naopak hledat vlastní výraz na základě postupné redukce na linku a podstatu tvaru. Touto cestou se dostal až ke geometrické abstrakci, která je pro něj typická dodnes.

Pavel Šebek / Uruk preferuje svobodu, sílu a energii konkrétního místa. Je členem trainwritingové crew KISS. Snaží se prožívat město jinak, svými zásahy ho dotvářet a stimulovat. Jeho projekt Les Adventures je zaměřený hlavně na malování ve stokách a kanálech, NEU LANDSCHAFT naopak na postindustriální krajinné intervence. Má rád tratě, novou divočinu periférií a dalších krysích míst. Jeho graficky založený projev už spíš než z písma čerpá z těchto výprav a nese s sebou osobitý progres.

text: Radek Wohlmuth