Logo text

4 Nejlepší Vily Světa
Vila Robie

A
23 07 2012

Vila Robie v Chicagu je ryzím výsledkem toho, co se stane, když se potká progresivní architekt s dopředu myslícím klientem. Nové a krásné budově pak nestojí nic v cestě.
Frank Lloyd Wright se s bohatým mladým byznysmenem poprvé setkal v roce 1908 a důkazem toho, že si prostě rozuměli je hladký průběh realizace domu od projektu až po celkové dostavění o dva roky později.
Vila Robie, pojmenovaná po majiteli, je obecně považována za vůbec jednu z nejdůležitějších budov v Americe! V té době to byla jakási předzvěst toho, že přichází něco úplně jiného, že nastupuje architektonická moderna, která se v Americe nazývá jako Prairie style. Praire style, anglicky prérie aka severoamerická step, má odkazovat k tamnímu okolí, přičemž se vyznačuje hlavně horizontálními liniemi, plochými střechami s velkým přesahem, okny seskupenými do vodorovných pruhů a masivní konstrukcí s dokonalou řemeslnou zručností. Praire style se už také staví odmítavě k ornamentům a všelijakému zbytečnému zdobení.
Dnes je vila majetkem chicagské univerzity.
Frank Lloyd Wright byl také velkou inspirací našemu Janu Kaplickému. Kaplický často apeloval na pochopení prosté, ale trefné a stále aktuální věty:

“Democracy builts.” / “Demokracie staví.”

…nebo by spíš měla, hlavně u nás.

Virtuální prohlídka vily

4 Nejlepší Vily Světa > Vila Tugendhat Vila Savoye

Matthew B