Logo text

Mosd
NE proměně Nuselského mostu

A GR
26 08 2012

Minulý týden vyšel v novinách článek o budoucí „proměně“ Nuselského mostu. Jedná se o akci českých a zahraničních street-artistů podporovanou radnicí Prahy 4 .
Než budu reagovat na samotnou „proměnu“ mostu, krátce bych se dotkl pojmu street-art v českém prostředí. Tento pojem se nejen že vyprázdnil, ale stává se z něj pravý opak – jakýsi městem dotovaný „okrašlovací dekor“ (na FB jsem zaznamenal příznačné pojmenování socialistický realismus). Loajální umělci dostávají vymezený prostor + materiální podporu. Návrhy jistě prochází kontrolou radnice. Proběhne korekce nejasností a „streetartová akcička“ může začít . Prostý lid bude očekávat zkrášlení šedých ploch (zřejmě ze státních peněz) .
Co se týče účasti českých „street-artistů“ nemám pro jejich stanovisko žádné pochopení. Ani nevím z jakého pohledu kritizovat vizualizace uveřejněné v novinách. Nejedená se o street-art, nejedná se ani o graffiti, které vzniká samovolně. Nevím jestli autoři sami vědí, co dělají.
Tato absurdní „proměna“ označovaná jako street -art se bude odehrávat na platformě (přesněji na pilířích) Nuselského mostu. Neočekávám, že by pomalovaný Nuselský most někomu vadil. Sám o sobě je vnímán jako jedna z ikon „komunistické architektury“, jako nežádoucí šedivý kolos hyzdící malebnou Prahu. Touto akcí se dočká „zlidšťující proměny“ a stejně jako většina českých sídlišt se oblékne do „nového barevného kabátku“.
Proč by tedy měl Nuselský most zůstat tak jak je?
Architekturu lze brát jistě jako produkt doby ve které vznikl, ovšem těžko si představit plynulou dopravní situaci v Praze bez magistrály a právě zmiňovaného mostu. Zatím jsem ze strany kritiků neslyšel racionální variantu k dopravnímu průtahu magistrály středem města v 70. letech (která nepochybně radikální byla). Samotný most lze vnímat z několika poloh. Zdálky, kdy rámuje nuselské údolí, nebo přímo z místa, kdy jeho monumentální archaické pilíře stojí přímo v městské struktuře. U Nuselského mostu mě udivovaly vždy dvě věci: 1. jak je možné, že přes svoje proporce a umístění nepůsobí tupě, 2. jak je možné, že při svých proporcích a rozměrech nespadne.
Právě díky betonu a promyšlené konstrukci!! Toto technologické řešení bylo přiznáno bedněním, jehož otisky doposud nebyly poničeny. Právě tato materiálová upřímnost je ohrožena necitlivým pomalováním. Právě toto necitlivé „zkrášlení“ udělá z  chirurgického řezu zahnívající barevnou křeč řvoucí do okolí.

praha.idnes.cz/nuselsky-most-pomaluji-ho-streetartovi-umelci

Vít Svoboda aka Mosd