Logo text

Demolice kvality Vol. 1
Hotel Praha

A
11 07 2013

V současné době probíhají tři případy demolice architektonicky cenných budov. Tyto stavby se od sebe liší svou funkcí, velikostí, datem vzniku i autory. Všechny však mají něco společného. Byly navrženy pro zapsání do památkové péče jako jedinečné odkazy své doby. Svým ztvárněním jsou buď jedněmi z posledních budov, které lze označit za „gesamkunstwerk“, nebo jsou součástí důležitého urbanistického celku, jenž se nachází na území spadající pod ochranu UNESCO. Tyto objekty nejsou likvidovány z důvodů dosluhující životnosti, ale mají se demolovat především kvůli zisku, který se očekává v důsledku jejich nahrazení. Pod zamítnutí jejich zanesení do památkové péče se podepsala ministryně kultury v demisi Alena Hanáková z TOP 09. Ze své funkce měla rezignovat už k 30. červnu tohoto roku, a to především kvůli své nekompetentnosti a neschopnosti. (Ze stejných důvodů rezignoval její předchůdce.) Pád Nečasova kabinetu však tuto očekávanou rezignaci zmařil, proto byla Hanáková nucena zůstat v úřadě jako ministryně v demisi, neboť v takové situaci chybí orgán, který by mohl její rezignaci přijmout. I přesto, že deklamovala svůj odchod, učinila Hanáková jako ministryně v demisi tato závažná rozhodnutí, zřejmě pod nátlakem finanční lobby. Tyto kauzy ukazují na naprosté selhání Ministerstva kultury, které by mělo své kulturní dědictví chránit, nikoliv schvalovat jeho ničení. Na základě neakceptování odborných názorů památkových úřadů a arogance investorů budou nenávratně smazány významné počiny české architektury 20. století.

KAUZA ČÍSLO 1
Hotel Praha
Autoři: Jaroslav Paroubek, Arnošt Navrátil, Radek Černý
1979-1981
Hotel Praha je jedinečným příkladem tekuté architektury a dokonalého zpracování interiérových prvků. Svým tvarem kopíruje vrstevnice svahu, na kterém se nachází. Přestože byl postaven v 70 letech, jeho tvar působí nadčasově a připomíná tvorbu současné dánské architektonické kanceláře BIG. Jeho novým vlastníkem se stal český miliardář Petr Kellner, jehož záměrem je hotel zlikvidovat a vybudovat zde elitní soukromou školu. Využil právní mlhy, která okolo celé aféry nastala. Na Ministerstvu kultury nebyla žádost o to, aby byl hotel uznán památkou, ani projednána! V současné době probíhají demoliční práce interiérů. Ty jsou již nenávratně zničeny. V kontejnerech tak skončila díla předních českých umělců. Postupně bude hotel zdemolován úplně. Nevíme, jestli je možné za současného stavu stavbu zachránit, avšak způsob, jakou rychlostí dochází k ničení významné stavby, je alarmující! 
I přes své velkorysé rozměry by se náklady na údržbu a provoz dali snížit promyšlenou rekonstrukcí a z výrazného designu by se dala udělat přednost.

https://www.facebook.com/BuranBouraPrahu
http://praha.idnes.cz/demolice-hotelu-praha
http://www.artalk.cz/2013/03/05/tz-hotel-praha-navrzen-za-kulturni-pamatku

mosd