Logo text

Jorge Mealha
Technologický Park v Portugalsku

A
07 02 2015

Malý desetitisícový historický městečko v Portugalsku se nově chlubí velmi jednoduchou, a zároveň esteticky i technicky maximálně zajímavou budovou.
Technologický objekt na předměstí Óbidos vznikl na podporu místních drobných firem. Jeho hmotu tvoří čtyřhranný jednopodlažní rám, který se má zdálky jevit jako úzká horizontální linka, jenž zdánlivě balancuje pouze na vrcholcích drobných kopců pod ní.
Hlavním záměrem místního architekta Jorge Mealhai bylo eliminovat dopady na okolní rurální krajinu. Proto se většina dispozičních prostor nachází právě pod zelenými návršími, jež nesou hlavní geometrický výraz projektu a vymezují prostornou piazzeztu. Zkorodovanou ocel doplňují především hrubý pohledový beton a sklo – tedy materiály, které spolu s nepravidelným vydlážděním neruší vztah s okolím.

matthew b