Logo text

Egyptské pyramidy verze 2.0 > Vhodné pro boj s pouští

T A
04 06 2015

Písek největší pouště Sahary (která má již nyní rozlohu rovnající se Spojeným státům) se každým rokem rozšiřuje o plochu větší než je celé území ČR (12 miliónů hektarů). Tým sedmi architektů a vědců se v soutěžní studii o Mrakodrap roku 2015 evidentně řídil citátem Geoffa Lawtona o tom, že “Všechny problémy světa se dají vyřešit zahradou” a přišel s vizí bio-pyramid, které by podle nich mohly tenhle písečný blitzkrieg nejen zastavit, ale i zvrátit.

Navrhovaná megastavba by do sebe pojala existující pyramidu v Gize -tedy v místě, kde Sahara končí a kde v deltě Nilu začalo zemědělství. “Náš projekt obsahuje zavržení statutární historické ochrany/turistického využití a vytvoření superhybridu, který by celé oblasti zreaktivoval ve skutečně globálním měřítku,” píší autoři v popisu svého projektu, který nazývají jako “evoluční morfing” starověkých pyramid, moderních mrakodrapů a biosféry.

Se 390 metry výšky by měla velikost zhruba Empire State Buildingu a ohromný objem 141.000 m3.
Pyramida s vlastním ekostystémem by vedle ubytovacích kapacit měla též vlastní univerzitu, muzeum, výzkumné laboratoře, turistické atrakce (pyramida v pyramidě) a komerční zóny. Samozřejmostí by byly potraviny produkované na vlastních zahradách a díky vskutku monstróznímu objemu kondenzačních pastí by struktura denně byla schopna vyprodukovat 121.000 litrů vody, což je dostatečné množství k hydratování až 60.000 lidí. Recyklační mechanismy a čistička by přebytkovou vodu byla schopna pak poskytovat i do sousedství dalším lidem.

Biopyramida by byla ale soběstačná i v dalších ohledech – produkované skleníkové plyny a CO2 by byly technologicky přeměňovány do čisté energie pro průmyslové účley pro výrobu plastů, aditiv, paliv a dalších energeticky efektivních materiálů. K tomu, aby biopyramidy mohly sloužit k částečnému zpětnému převzetí pouště jako její moderní oázy by samozřejmě nestačila stavba jedna. Vize počítá s celou sítí biopyramid na jih i na západ, protínající oběma směry nekonečnou saharskou poušť.

“The past, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities.” – Stephen Hawking

Charvi