Logo text

B-Pro Show > The Bartlett School of Architecture

A
16 10 2015

Stavebnictví vždycky zaostávalo za ostatními odvětvími. Ale propast se neustále prohlubuje. Už 100 let stavíme stejně. Domy ve kterých bydlíme zdaleka nereflektují design, který dávno požadujem u našich aut, elektroniky nebo domácích spotrebičů.

Když přijde za architektem klient, který chce postavit dům v duchu avangardy 30.let minulého století, je to pokrok. Zaostalé a neefektivní technologické postupy ve stavebnictvi se nemění, přibývá pouze izolační pěna. 


Jakým způsobem přemýšlí nejmladší generace architektů, a kam se ubírá současná architektura na akademické půdě, ukazaje výstava B-Pro Show na londýnské The Barlett School of Architecture.

Výpočetní technika se využívá až na dřen. Zkoumají se a vyvýjí nové kombinace materálů, jež pak přímo definují výslednou formu. Rozložení materiálu reflektuje vnitřní rozložení sil nebo reaguje na vnější vlivy. Věci se hýbou a dýchají. Využívá se přírodních procesů, dynamických systémů, experimetuje se s robotickými rameny, 3d tiskem, anebo se roboti přímo staví.


Použité postupy a technologie jsou pro nezasvěceného pozorovatele nejlépe vstřebatelné z prototypů židlí, objektu každodenního použití, které vznikly ve studiu Wonderlab. Koukni na video a fotky, a až jednou půjdeš za svým oblíbeným architektem, tak ho zkus mile překvapit…

kwai chang cyber caine