Logo text

Krajina půlnočních stínů

C
13 12 2015

„Krajina půlnočních stínů“, vrcholné dílo známého scenáristy a producenta televizních i komiksových seriálů J. Michaela Straczynského (např. Babylon 5 a Spiderman), je alegorická roadmovie, silně ovlivněná autorovou životní cestou a hledáním sebe sama. Straczynsky v ní reflektuje své soužití s náboženskou sektou i život na ulici a nabízí tak hluboký zážitek, který rezonuje především ve čtenářích, kteří mají něco „odžito“. Mnozí z nich si komiks oblíbili právě proto, jak splývá s jejich osobními příběhy.

„V roce 1978 jsem ukončil vztah, který ztroskotal, když jsem opustil komunitu, v níž jsem žil, kult, jemuž jsem propadl, a lidi, kterým jsem mnoho let důvěřoval. Byl jsem rozzlobený, rozčarovaný a tak jsem začal chodit na dlouhé procházky. Věděl jsem, že něco hledám, jen jsem nevěděl co. A tak jsem se procházel. Jako hrdina mé knihy David Gray, i já chodil celý rok,“ říká o knize, která vznikala neuvěřitelných dvacet let, Straczynsky a pokračuje: „Nakonec jsem jednou odpoledne zašel na ta místa, kudy jsem chodíval v noci, a zarazilo mě, jak totéž nároží vypadalo jinak v noci a jinak ve dne. Viděl jsem jiné lidi ve dne a jiné lidi v noci, existovali vedle sebe, ale jedni před těmi druhými prchali. Lidé denního jasu a lidé půlnočních stínů. Trvalo mi dvě desetiletí, než jsem z této chvíle vydestiloval něco, co má začátek, prostředek a konec… příběh o muži, jenž překročil hranici, když mu vyrvali duši, a musel jít celý rok, aby ji znovu získal, musel projít ulicemi, uličkami, celým státem a nakonec i krajinou vlastního svědomí.“

Zajímavé je, že se „Krajina půlnočních stínů“ stala bestsellerem až ve chvíli, kdy vyšla ve formě souborného vydání. Jako série, rozdělená do dvanácti sešitů, nebyla na domácím, americkém trhu úspěšná. Proto tehdy ani nevzniklo původně plánovaná pokračování kreslená dalšími výtvarníky. Chytrý krok vydavatelství Top Cow ovšem odstartoval naprosté šílenství. Kniha od té doby vyšla v mnoha reedicích a cena dříve nechtěných samostatných dílů vystoupala do závratných částek. Ve světě je dnes jen málo šťastných sběratelů, kteří mají „Krajinu půlnočních stínů“ kompletní (tzn. všechny sešity a s různými variantami obálek).

„Krajina půlnočních stínů“ vyšla poprvé v Čechách v roce 2004, podruhé v roce 2009 a její třetí vydání se zrealizovalo právě teď. Obsahuje upravený překlad, který pomáhá k lepší srozumitelnosti celého textu.