Logo text

Polský fotograf pořídil úžasné snímky opuštěných hraničních přechodů v Evropě

A
03 03 2016

Polský fotograf Josef Schulz se postavil před zajímavý projekt, a to zdokumentovat opuštěná vojenská stanoviště a pohraniční stanice po celé Evropě. Tato místa byla dříve ostře střeženými pozicemi, dnes však zejí prázdnotou a ztrácejí svou politickou i ekonomickou funkci.

Schulz se svým dílem snaží poukázat na fakt, že nám navzdory volnému pohybu po Evropě zůstává mentální bariéra, která je mnohem složitější k překonání, než jakýkoliv hraniční přechod. A ještě nějakou dobu potrvá, než si na to všichni Evropané zvyknou. Samotné snímky jsou díky digitální úpravě zahalené mlhou, která jim dodává na autentičnosti.


Zdroj: dezeen.com