Logo text

Prázdno & Prázdno > Double Negative

T A
23 11 2016

Záměrem bylo napsat o Michaelu Heizerovi. Zmínit se o jeho neortodoxním životě, zarputilé tvorbě, počátcích landartu a možná o vlivu práce na archeologických vykopávkách, ale rozhodně o jeho neskutečném životním projektu, který bude brzy po víc než 40 letech práce dokončen v nevadské poušti.

Záměr zhatilo jemné protnutí prázdna prázdnem. Myšlenkově nádherné dílo jménem Double Negative vzniklo nejhrubšími prostředky a spočívalo pouze v přesunu 240 000 tun horniny. Michael Heizer vytvořil tento 15 metrů hluboký a bezmála 500 metrů dlouhý výkop přerušený strží za pomoci těžké techniky a dynamitu na okraji náhorní plošiny koncem šedesátých let.

Enormní měřítko příkopu by mohlo rozostřovat hranici mezi uměním, stavebními pracemi a přírodními útvary, ale podobné úvahy nejsou úplně podstatné: především jde o geniálně čistý koncept dvojitého záporu, který, pokud nebude docházet k jeho údržbě, se během tisíců let rozplyne erozí, jak autor, který mimochodem pro svou tvorbu preferuje přiléhavé označení earthworks, původně zamýšlel.

david